Hjem

   Profil

   Produkter

   Opgaver

   Brochurer

   Referencer

   Links

   Kontakt os

 

Referencer

JES-TEC har gennem årene skabt sig et solidt kundegrundlag og har der igennem oparbejdet et betydeligt antal reference-projekter inden for vores produkttyper.

 

Vi har i hundredevis af installationer fordelt rundt i landet.
 

 

Af dem kan nævnes:

  

Roskilde Kommune:    Bygningsautomatik  (CTS)

Vi har i en del af kommunens bygninger installeret automatikudstyr for blandt andet styring af ventilation, varme, varmt vand samt øvrige tekniske installationer.

Desuden indhentes informationer om forbrug af fjernvarme, vand samt el.

Langt de fleste af bygningerne er koblet op til et hovedcenter der overvåges af kommunens energiansvarlige.

Københavns Amt.   Afværgeboringer.  (SRO)

 

Vi har mange forskellige steder i amtet etableret automatik, hvor forurenet luft suges op af jorden på miljø belastede grunde.

 

Disse installationer er koblet op til amtets hovedcentral via modem.

 

                                         JES-TEC ApS-Tinghøjvej 5, 3650 Ølstykke-7025 8531-jr@jes-tec.dk